Jaký talent v sobě skrýváš?

30.09.2017

Všechny děti které k nám přicházejí, mají v sobě magii lásky k tanci, pohybu, hudbě, divadlu... Naší prioritou je, zažehnout plamínek a rozzářit srdíčka dětí, které pak budou hořet po zbytek života - pro umění všeobecně. Neučit je pouze tanec, ale tancem rozvíjet jejich představivost, zdravé sebevědomí, sebedůvěru a pozitivní, optimistický přístup k životu. Naučit je řádu, poctivému přístupu a pokoře. Všechny tyto vlastnosti jim v pozdějších letech budou prokazovat velmi dobrou službu, ať už se budou věnovat čemukoliv.