JUNIOR TÝM 11-16 LET

JUNIOR TÝM
ÚT - 18:00 - 18:45 soutěžní tance
ÚT - 18:45 - 20:15 pohybová průprava
ST - 18:15 - 19:45 FORMACE - TECHNIKA
SVČ Korunka, Ostrava Mar.Hory
rezervace: 775 299 272

  • Každá lekce trvá 90  minut
  • Příprava na tneční, talentové soutěže, vystoupení, prezentaci TKJCO
  • Taneční průprava je určena dětem ve věku 11-16 let..
  • Otevřená taneční a pohybová průprava je nezbytnou součástí  správných pohybových návyků.
  • Zaměření na techniku LA tanců, rychlost, pružnost, rozsahy, strečing, točení…, .
  • víkendové a letní taneční soustředění…

    PŘIHLASTE  SE ZDE - DO PŘEDMĚTU UVEĎTE JUNIOR  TÝM TÝM  A MÍSTO ☺